Reglement

Om onduidelijkheden te voorkomen zijn de onderstaande regels opgesteld.

Stel gerust een vraag

Algemeen 

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van de deelnemers aan de race.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel aan derden/toeschouwers van de race.
 • Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers. 
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie. Hierover valt niet te discussiëren. 
 • Tijdens de race worden er foto en video opnames gemaakt. 


De zeepkist

 • De zeepkist wordt voorafgaand gecontroleerd door een deskundige, komt de zeepkist niet door de keuring kan de zeepkist niet deelnemen. Veiligheid staat voorop. Wil je tussentijds de zeepkist laten controleren neem dan contact op met de organisatie. 
 • De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, toeschouwers en omstanders van de race (denk hierbij aan bijvoorbeeld loshangende delen, glaswerk, enz.).
   

Deelnemende zeepkisten dienen ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 • De zeepkist moet over minimaal 3 wielen beschikken die gedurende de hele race, buiten eventuele beproevingen in het parcours tijdens de race, de grond raken.  
 • De zeepkist moet beschikken over een deugdelijke stuurinrichting. 
 • De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien. 
 • De zeepkist moet voorzien zijn van een rem. 
 • De zeepkist moet voorzien zijn van een bodem met deugdelijke zitting.
   

De zeepkist mag de volgende maximale afmetingen hebben: 

 • Lengte: 400 cm 
 • Breedte: 175 cm 


De wedstrijd

 •  Er zijn twee categorieën:
  1) Jeugdklasse kinderen v.a. groep 8 t/m 17 jaar
  2) Vrije klasse 18+ 
 • Een team  moet uit minimaal 2 personen bestaan. Dit is dan minimaal 1 bestuurder en 1 duwer. 
 • Alle teamleden moeten voldoen aan gestelde leeftijd vermeldingen.
 • Tijdens het rijden van de race zullen deelnemende zeepkisten door een onafhankelijke jury beoordeeld worden op originaliteit. De originaliteitsprijs wordt aan het einde van de race toegekend aan de origineelste, de mooiste of de leukste deelnemende zeepkist. 
 • Het is verplicht voor alle deelnemers van de zeepkist tijdens de race een veiligheidshelm te dragen. 
 • Alleen vooraf aangemelde deelnemers kunnen ook deelnemen. 
 • Spelverloop: Alle deelnemende zeepkisten mogen minimaal 1x de baan af. 
 • Deelnemers van de wedstrijd die onder invloed zijn van alcohol/drugs kunnen worden uitgesloten van de race, waarna het team zal worden gediskwalificeerd.